cetateaglasul

Cetatea Devei

Deva trăieşte prin Cetatea sa.

Cetatea Devei este considerată una dintre cele mai importante fortificaţii medivale din Transilvania. A fost stăpânită de voievozi, de principi, de conti şi de ducese. A fost dată în dar, vândută sau bombardată. Fiecare a lăsat ceva în urma sa. Mai un zid de de apărare, mai o încăpere, mai o sală de bal sau chiar au extins cetatea cu un etaj întreg. Şi-au dorit ca ea să nu fie utilizată doar pentru apărare şi întâlniri ocazionale, ci să servească drept locuinţă. Nu una austeră, ci una de lux.

Astăzi, ruinele sale sunt vizibile de la depărtare, graţie poziţionării sale strategice, pe un vârf de deal care domină Valea Mureşului şi principala arteră de legătură a României cu centrul şi vestul Europei. Cetatea a fost ridicată în secolul al XIII-lea, dar urmele de locuire sunt mult mai vechi: există descoperiri care datează din neolitic sau epoca bronzului. Prima menţiune documentară care face referire la Cetatea Devei datează din anul 1269

Cetatea-Devei-660x330

Deva Citadel

Deva lives through its Fortress.

Deva Citadel is considered one of the most important fortifications in Transylvania MEDIVA. It was ruled by princes, the princes of accounting and duchesses. It was given as a gift, sold or bombed. Each left something behind. May 1st defensive wall, in a room, in a ballroom or extended city with an entire floor. They wanted her to not only be used for defense and occasional meetings and serve as a dwelling. No one austere, but a luxury. Today its ruins are visible from afar thanks to its strategic location on a hilltop that dominates the Mures Valley and the main artery linking Romania with central and western Europe. The fortress was built in the late thirteenth century, but traces of occupation are much older: there are discoveries that date back to the Neolithic or Bronze Age. The first documentary referring to the Deva Citadel dates from 1269

turnul-de-poarta

Castelul Corvinilor

Castrul regal

Prima fortificatie de piatra de la Hunedoara, a fost datata de majoritatea cercetatorilor în secolul XIV (Gheorghe Anghel), desi exista specialisti care atribuie castrul regal primei jumatati a secolului XV (Elemér Mályusz, Adrian Andrei Rusu, Radu Lupescu). Aceasta prima fortificatie avea o forma elipsoidala, cu capetele de nord si sud ascutite, marcate de piatra de talie. Zidurile, cu grosimi de pâna la 2 m, au fost construite din blocuri de calcar dolomitic si piatra de râu, direct pe stânca nativa. Cercetarile anterioare primului razboi mondial au aratat faptul ca în zona nordica au existat doua încaperi de forma triunghiulara, unul dintre acestea fiind probabil un turn donjon, cu analogii în zona franceza si germana a secolelor XIII-XIV.

curtea-interioara

Corvin Castle

royal camp

The first stone fortification in Hunedoara, was dated by most researchers in XIV century ( Gheorghe Anghel ), although there are specialists that assigns royal fort the first half of the fifteenth century ( Elemér Mályusz , Andrei Rusu Adrian Radu Lupescu ) . This first fortification have an ellipsoidal shape , with north and south ends of sharp stone marked waist . The walls , with thicknesses of up to 2 m, were built of limestone and dolomitic stone river , directly on the native rock . WWI previous research showed that in the north there were two rooms triangular , one of which is probably a tower dungeon , with French and German analogies in the thirteenth and fourteenth centuries .

aqualand-deva

Aqualand

Complex acvatic acoperit in totalitate se intinde pe suprafata de cca 11.300 mp, fiind o destinatie perfecta in petrecerea timpului liber indiferent de sezon. Capacitatea bazinelor este de cca 2000 mc de apa adica peste 2 milioane de litri.

Aqualand Deva este asezat la poalele Cetatii Deva, in fata stadionului Cetate, langa telecabina.

Aqualand-16

Aqualand

Complex indoor water completely covers about 11,300 square meters area, it is a perfect destination for leisure whatever the season. Watershead capacity is about 2000 cubic meters of water that is over 2 million liters.

Aqualand is situated at the foot Deva Deva Fortress, Fortress Stadium in front, next to the lift.

prislop

Mănăstirea Prislop

Mănăstirea Prislop este situată într-una din regiunile cele mai pitoreşti din ţara noastră. De la Haţeg – spre miazăzi – se deschide minunata depresiune a Haţegului sau „Ţara Haţegului” leagănul poporului român, care se întinde pâna la poalele Munţilor Retezat.

S-a spus, pe drept cuvânt, că un drum în „Ţara Haţegului” este „un drum” sau „o coborâre” în istorie. Viaţa omenească a pulsat neîncetat în aceste minunate locuri, începând cu omul paleolitic, ale cărui urme s-au descoperit în peşterile de la Ohaba Ponor şi Cioclovina, situate nu prea departe de Prislop, la Răsărit de depresiunea Haţegului.

În acest spaţiu originar şi încărcat de istorie al poporului nostru, Sfântul Nicodim, reorganizatorul şi îndrumatorul monahismului românesc din a doua jumatate a veacului al XIV – lea, a ctitorit Mănăstirea Prislop, la 13 km de Haţeg, după ce zidise Mănăstirile Vodiţa, Topolniţa, Visina şi Tismana, precum şi Vratna si Mănăstiriţa din Serbia. Sfântul Nicodim a copiat la Prislop, Tetraevangheliarul slavon pe pergament împodobit cu frontispicii şi miniaturi, care se păstrează la Muzeul de Artă şi Istorie Naţională din Bucureşti.

Citeste mai mult

rep4

Prislop Monastery

Prislop Monastery is located in one of the most picturesque regions of our country. From Haţeg – south – opens great depression Haţegului or „Haţeg” cradle of the Romanian people, stretching up to the foothills Retezat.

Hearing that, rightly, that a road „Haţeg” is „one way” or „down” in history. Human life has pulsed incessantly in these wonderful places, from the Paleolithic man, whose traces were discovered in caves at Ohaba Ponor and Cioclovina, located not far from Prislop at Sunrise Haţegului depression.

In this original space and loaded with history of our people, St. Nicodemus, reorganizatorul and tutors Romanian monasticism in the second half of the fourteenth – century, founded the monastery Prislop, 13 km from Haţeg after he had built monasteries Vodiţa, Topolniţa, cherry and Tismana and Vratna and monasteries in Serbia. St. Nicodemus copied Prislop, Slavonic Four Gospels on parchment and frontispieces adorned with miniatures, which are kept at the National Museum of Art and History in Bucharest.

read more

Leave Comment